Nalazite se:

Jeste li spremni za elektroničku dostavu ponuda?

Što je elektronička dostava ponuda?

e-dostava je niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućuju ponuditeljima elektroničku dostavu potrebne dokumentacije uključujući i Ponudbeni list, dok je naručitelju omogućena automatizacija postupaka javnog otvaranja ponuda, odabira te administrativnih poslova kreiranja pratećih zapisnika i drugih dokumenata.


 

Kako se provjerava valjanost elektroničkih dokumenata?

S obzirom da se razmjenjuju dokumenti u elektroničkom (digitalnom) obliku, njihova valjanost se potvrđuje provjerom elektroničkog potpisa.  Ne ulazeći duboko u tehnologiju, dokumenti su zaštićeni  primjenom PKI-a (Public-Key Infrastructure) bazirane na digitalnom certifikatu i elektroničkom potpisu osiguravajući:

 • Autentifikaciju – provjeru identiteta korisnika/potpisnika
 • Integritet – potvrdu da podaci nisu promijenjeni od momenta potpisa (da su izvorni)
 • Tajnost – enkriptiranje (šifriranje) podataka
 • Neporecivost – onemogućavanje poricanja (negiranja) akcije koje je osoba poduzela ili autorizirala

 

U postupcima e-dostave primjenjuje se napredni elektronički potpis.

 

Što je to "napredni elektronički potpis"?

Za razliku od običnog, napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru, ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, a povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

 

Tko izdaje certifikate za napredni elektronički potpis?

Poslovne digitalne certifikate za napredni elektronički potpis u Republici Hrvatskoj izdaje Financijska agencija (FINA)  koja je evidentirani izdavatelj digitalnih certifikata pri Ministarstvu gospodarstva. Više informacija o digitalnim certifikatima na http://www.fina.hr/default.aspx?sec=1698

 

Kako do potrebnog certifikata?

Proces dobivanja digitalnih certifikata (na FINA e-kartici ili USB tokenu) je vrlo jednostavan, s tim da se određeni dokumenti i procedura zahtijevaju isključivo jer se radi o certifikatima za "napredni elektronički potpis" tj. potrebno je "nedvojbeno identificirati" potpisnika.

Za izdavanje certifikata na kripto uređaju potrebno je:

 • ispuniti zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata – 1 primjerak,
 • potpisati ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
 • priložiti fotokopiju osobne iskaznice osobe za koju se traže certifikati.


Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata, odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je, uz gore navedenu dokumentaciju, predati sljedeće:

 • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Rješenje o upisu u nadležni registar i
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju.

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10738 

 

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju potrebno je predati u registracijski ured Fine. Popis registracijskih ureda Fine možete pronaći na http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=914

 

NAPOMENA:  Budući da postoji više vrsta certifikata, zatražite onaj na kripto uređaju na kojem se izdaju certifikati za napredni elektronički potpis.

 

Obzirom da se certifikati za napredni elektronički potpis izdaju na osobu (unutar tvrtke) potrebno je zatražiti certifikat za svaku osobu koja po aktima tvrtke treba potpisati ponudu (više potpisnika, zamjenski potpisnici ...)

 

Cijena izdavanja certifikata?

Naknade za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata na kripto uređaju nalaze se na http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10761

Certifikati na kriptografskom uređaju izdaju se na period od dvije godine, a nakon toga je potrebno cetrifikate obnoviti. Ako ovlašteni potpisnici Ponuditelja već imaju valjani certifikat na kripto uređaju (FINA e-kartica/USB token ili B2G kartica/token banke s kojom Fina ima poslovnu suradnju) zbog nekih drugih potreba (porezna prijava i sl.) on će biti odgovarajući i za poslove u sklopu eOJN-a.
 

Što je još potrebno za elektroničko potpisivanje?

Osim digitalnog certifikata, potrebno je imati programsko rješenje koje će korištenjem certifikata "odraditi" samo potpisivanje. Tri su vrste takvih programa:

 • Preglednici PDF datoteka sa funkcijom elektroničkog potpisivanja (primjerice Adobe Acrobat, Adobe Reader - verzija 11.0 ili novija, Foxit. DigiSigner ...)
 • Zasebni programi koje je potrebno instalirati na računalo (Finin ePotpis PDF, JSignPDF...)
 • Web aplikacije dostupne na stranicama pružatelja usluge i za koje nije potrebna instalacija na računalo (primjerice Finin Web ePotpis – ograničenje na 2 potpisa na jednom dokumentu)

 

Preporuka je koristiti program u kojem pri potpisivanju "vidite" dokument kojeg potpisujete.
Kako se radi o poslovnoj upotrebi, većina dostupnih programa nije besplatna ili se naplaćuju po transakciji potpisivanja. Olakšavanje pretrage za programskim rješenjem olakšava činjenica da su  programi zasnovani na standardima.

 

Što i kad treba potpisati?

Obaveza Ponuditelja (ujedno i razlog za eliminaciju) je potpisati generirani Uvez ponude (Ponudbeni list), ali može potpisati i svaki dokument koji dostavi.

Uvez ponude (Ponudbeni list) nastaje nakon što ponuditelj u web-aplikaciji eOJN završi s popunjavanjem svih potrebnih polja na formi koje je definirao naručitelj. Osim navedenog, sadržan je popis svih dokumenata koje je ponuditelj učitao na server (upload).

Nakon popunjavanja ponuditelj preuzima Uvez ponude (Ponudbeni list) u PDF-formatu te ga potpisuju ovlašteni predstavnici ponuditelja u skladu s aktima tvrtke.
Na koncu je potrebno potpisanu datoteku Uveza ponude (Ponudbenog lista) učitati na server, činom kojeg je Ponuditelj dostavio ponudu.

 

Smije li se mijenjati ponudbeni list?

Informacije u Uvezu ponude (Ponudbenom listu) su spremljene na način da ih ponuditelj vidi na ekranu računala (ispisu) ali i da ih automatike modula e-dostave mogu učitati u baze podataka nakon otvaranja ponude. Iz tih razloga NIJE DOPUŠTENA promjena sadržaja PDF-datoteke Uveza ponude (Ponudbenog lista) –  mada nije ničim zaštićena.

U slučaju izmjene, program će prijaviti da je došlo do izmjene prilikom provjere Uveza ponude (Ponudbenog lista) na server te je potrebno ponoviti kreiranje Uveza ponude (Ponudbenog lista) s upisom svih polja, jer se sadržaj ne čuva nigdje u bazama podataka.  

 

Koliko potpisnika treba biti?

Ovisno o aktima tvrtke treba biti jedan ili više potpisnika. Bitno je da je potpisnik ovlašten za zastupanje tvrtke.

 

Loading...