Nalazite se:

Koncesije

Objavljivanje koncesija

Dana 28. veljače 2013. godine stupila je na snagu Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (Narodne novine, broj 20/2013).


Ovime je započela primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) na objave koncesija odnosno provedbu postupaka davanja svih koncesija u Republici Hrvatskoj, a kako je to uređeno Zakonom o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12). Isključivo davatelji koncesija s pristupom Internetu i registracijom na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH moći će provoditi postupke davanja koncesija odnosno objavljivati objave koncesija.

Postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu novog Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/2012) dovršavaju se prema odredbama starog Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 125/2008).

 

Obavijest davateljima koncesija – veljača 2013.
 
Loading...