Nalazite se:

Statistika objava javne nabave iz EOJN-a

NAPOMENA:
Primjenjena metoda klasifikacije oglasa po djelatnostima je iskustvena – zasnovana isključivo na CPV-kodovima. Navedeni iznosi su orjentacijski jer je nemoguće anulirati pogreške uslijed dijeljenja postupka na više grupa nabave, unosa različitih CPV-kodova, ugovora Zajednice ponuditelja kao i drugih pogrešaka prouzrokovanih izvorom.* Vrsta postupka označena sa "" predstavlja sljedeće obrasce: "Prethodna (informacijska) obavijest"; "Prethodna (indikativna) obavijest; "Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije"; "Obavijest na profilu naručitelja (kupca)"; "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove"; "Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji"

** Vrsta postupka "Nije definiran Zakonom" predstavlja izuzeća o primjene Zakona (Zakon o javnoj nabavi, NN 90/2011; čl. 10.)

Loading...