Opis korisničkih ulogaAdministrator postupka

Administrator nabave

Administrator postupka i nabave

Administrator naručitelja


Svi korisnici Elektroničkog oglasnika javne nabave bez obzira na ulogu, sa istim korisničkim imenom i lozinkom, također mogu besplatno preuzimati dokumentaciju za nadmetanje sa popisa objava u „Javnom oglasniku“.

Vezana pitanja: