Upute naručiteljima pri odabiru vrste naručiteljaPrilikom registracije u Elektroničkom oglasniku javne nabave naručitelji obvezno moraju unijeti podatak jesu li naručitelji sukladno članku 5. ili članku 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, dalje u tekstu: Zakon).

Kod registracije, radi točnosti podataka, molimo naručitelje da pri odabiru vrste naručitelja obavezno provjere kojoj kategoriji naručitelja pripadaju:

I. JAVNI NARUČITELJI (članak 5. stavak 1. Zakona)

1. Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice, su:


2. Državne agencije/uredi, kao što su:


3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su:


4. Lokalne i regionalne agencije/uredi:

5. Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, kao što su:

II. SEKTORSKI NARUČITELJI (članak 6. stavak 1. Zakona)
 1. Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije
 2. Električna energija
 3. Istraživanje i vađenje plina i nafte
 4. Istraživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva
 5. Vodoopskrba
 6. Poštanske usluge
 7. Željezničke usluge
 8. Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa
 9. Djelatnosti povezane s lukama
 10. Djelatnosti povezane sa zračnim lukama
 11. Ostalo