Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj OPĆINA VIŽINADA - VISINADA
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0006264
Naziv Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 928.516,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.4.2017 12:00
Datum objave 5.4.2017
Datum slanja 4.4.2017
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

4.4.2017 11:16:54

Dokumentacija o nabavi.pdf

4.4.2017 11:17:18

Prilog 2.Izjava o roku izvršenja radova.docx

4.4.2017 11:17:24

Prilog 3. Izjava o obavljanju djelatnosti građenja-stranci.docx

4.4.2017 11:17:30

Prilog 4-ESPD-obrazac.doc

4.4.2017 11:17:37

Prilog 5. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.docx

4.4.2017 11:17:43

Prilog 6. IZJAVA O DOSTAVLJANJU OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI .docx

4.4.2017 11:17:48

Prilog 7. IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA.docx

4.4.2017 11:17:53

Prilog 8. Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.docx

Troškovnik - Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“.Povratak na vrh

Troškovnik - Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okus...

14.4.2017 14:11:58

Prilog 1 Troskovnik radova_izmijenjeni.xlsx

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

14.4.2017 14:07:21

Pojašnjenje 1.pdf