Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj OPĆINA VIŽINADA - VISINADA
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0006264
Naziv Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 928.516,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.4.2017. 12:00
Datum objave 5.4.2017.
Datum slanja 4.4.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja 17.05.2018. 16.05.2018.
Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja 20.11.2017. 17.11.2017.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 23.05.2017. 22.05.2017.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:16:54

Dokumentacija o nabavi.pdf

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:18

Prilog 2.Izjava o roku izvršenja radova.docx

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:24

Prilog 3. Izjava o obavljanju djelatnosti građenja-stranci.docx

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:30

Prilog 4-ESPD-obrazac.doc

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:37

Prilog 5. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.docx

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:43

Prilog 6. IZJAVA O DOSTAVLJANJU OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI .docx

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:48

Prilog 7. IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA.docx

Zadnja promjena: 4.4.2017. 11:17:53

Prilog 8. Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.docx

Troškovnik - Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“.Povratak na vrh

Troškovnik - Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okus...

Zadnja promjena: 14.4.2017. 14:11:58

Prilog 1 Troskovnik radova_izmijenjeni.xlsx

Odluke o odabiru - Nabava radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“.Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 3.5.2017. 12:28:46

Odluka o odabiru za ucitavanje.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 14.4.2017. 14:07:21

Pojašnjenje 1.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 3.5.2017. 12:32:28

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za objavu.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 26.4.2017. 12:45:15

Skenirani zapisnik o otvaranju ponuda.pdf