Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0012193
Naziv Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 79824000-6 Usluge tiskanja i distribucije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 315.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.7.2017. 10:00
Datum objave 19.6.2017.
Datum slanja 16.6.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 12.12.2017. 11.12.2017.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Izmijenjena DOKUMENTACIJA- Usluga tiska i distribu...
Zadnja promjena: 26.6.2017. 11:23:19
Naziv: ESPD obrazac.docx
Zadnja promjena: 26.6.2017. 11:24:07

Troškovnik - Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“Povratak na vrh

Troškovnik - Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“

Naziv: Izmjena Troškovnika promidžbeni materijal.docx
Zadnja promjena: 27.6.2017. 15:54:49

Odluke o odabiru - Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 8.8.2017. 9:06:49

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje izmjene dokumentacije.docx
Zadnja promjena: 26.6.2017. 11:25:09

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: pitanja_3 odgovori.pdf
Zadnja promjena: 28.6.2017. 14:39:18

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Upit za tisak- odgovori - 2a.pdf
Zadnja promjena: 29.6.2017. 15:46:48

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 8.8.2017. 9:04:31

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - promidžbeni m...
Zadnja promjena: 10.7.2017. 15:20:04