Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0021667
2017/S 203-418703Pregled objave u TED-u
Naziv USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66512210-7 Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.950.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.11.2017. 10:00
Datum objave 23.10.2017.
Datum slanja 19.10.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija F 306-17.pdf
Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:19:49
Naziv: Prilog 2 - ESPD.docx
Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:45
Naziv: PRILOG 3 - Tehnički uvjeti - Specifikacija DZO.pd...
Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:50
Naziv: PRILOG 5 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:55
Naziv: Izmjena Dokumentacije 17.11.17..pdf
Zadnja promjena: 17.11.2017. 9:49:59
Naziv: PRILOG 5 - Prijedlog ugovora - Izmjena 17.11.17..p...
Zadnja promjena: 17.11.2017. 9:50:08

Troškovnik - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Naziv: PRILOG 4 TROŠKOVNIK.xlsx
Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:26:51

Odluke o odabiru - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru F 306-17.pdf
Zadnja promjena: 20.12.2017. 13:39:35

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU F 306-17.pdf
Zadnja promjena: 20.12.2017. 13:40:25

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik o otvaranju F 306-17.pdf
Zadnja promjena: 28.11.2017. 10:22:16