Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0021667
2017/S 203-418703Pregled objave u TED-u
Naziv USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66512210-7 Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.950.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.11.2017. 10:00
Datum objave 23.10.2017.
Datum slanja 19.10.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:19:49

Dokumentacija F 306-17.pdf

Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:45

Prilog 2 - ESPD.docx

Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:50

PRILOG 3 - Tehnički uvjeti - Specifikacija DZO.pdf

Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:22:55

PRILOG 5 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 17.11.2017. 9:49:59

Izmjena Dokumentacije 17.11.17..pdf

Zadnja promjena: 17.11.2017. 9:50:08

PRILOG 5 - Prijedlog ugovora - Izmjena 17.11.17..pdf

Troškovnik - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Zadnja promjena: 19.10.2017. 15:26:51

PRILOG 4 TROŠKOVNIK.xlsx

Odluke o odabiru - USLUGA DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 20.12.2017. 13:39:35

Odluka o odabiru F 306-17.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 20.12.2017. 13:40:25

ZAPISNIK O PREGLEDU F 306-17.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 28.11.2017. 10:22:16

Zapisnik o otvaranju F 306-17.pdf