Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0027653
2017/S 249-525468Pregled objave u TED-u
Naziv IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AC A1 I AC A3
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.300.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.2.2018. 13:00
Datum objave 29.12.2017.
Datum slanja 27.12.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 14.05.2018. 10.05.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:51:02

J98 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:51:08

J98 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:51:20

J98 Knjiga 3 - Projektni zadatak.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:51:25

5. ESPD u Word formatu.doc

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:51:31

6. e-ESPD obrazac .xml

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AC A1 I AC A3Povratak na vrh

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPR...

Zadnja promjena: 27.12.2017. 13:53:25

J98 Knjiga 4 - Troškovnik.xlsx

Odluke o odabiru - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AC A1 I AC A3Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 23.3.2018. 9:00:00

J98 Odluka o odabiru.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 30.1.2018. 12:24:17

J 98 1 Objašnjenje dokumentacije o nabavi.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 23.3.2018. 9:00:23

J98 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 5.2.2018. 13:15:45

J98 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf