Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0027653
Naziv IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AC A1 I AC A3
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.300.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.2.2018 13:00
Datum objave 29.12.2017
Datum slanja 27.12.2017
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:51:02

J98 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:51:08

J98 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:51:20

J98 Knjiga 3 - Projektni zadatak.pdf

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:51:25

5. ESPD u Word formatu.doc

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:51:31

6. e-ESPD obrazac .xml

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AC A1 I AC A3Povratak na vrh

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPR...

Zadnja promjena: 27.12.2017 13:53:25

J98 Knjiga 4 - Troškovnik.xlsx