Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0027755
2017/S 250-527549Pregled objave u TED-u
Naziv NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11, DIONICA LEKENIK - ČVOR SISAK I SPOJNU CESTU ČVOR SISAK - GRAD SISAK TEMELJEM SPORAZUMA SA HRVATSKIM CESTAMA d.o.o.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 5.200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.2.2018. 13:00
Datum objave 2.1.2018.
Datum slanja 28.12.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 10.09.2018. 05.09.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: J96 Knjiga 1 - Opći dio.pdf
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:20:39
Naziv: J96 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:20:46
Naziv: J96 Knjiga 3 - Projektni zadatak.pdf
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:21:03
Naziv: 5. ESPD u Word formatu.doc
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:21:08
Naziv: 6. e-ESPD obrazac .xml
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:21:19

Troškovnik - NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11, DIONICA LEKENIK - ČVOR SISAK I SPOJNU CESTU ČVOR SISAK - GRAD SISAK TEMELJEM SPORAZUMA SA HRVATSKIM CESTAMA d.o.o.Povratak na vrh

Troškovnik - NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11, DIONICA LEKENIK - ČVOR SI...

Naziv: J96 Knjiga 4 - Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 28.12.2017. 10:23:43

Odluke o odabiru - NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11, DIONICA LEKENIK - ČVOR SISAK I SPOJNU CESTU ČVOR SISAK - GRAD SISAK TEMELJEM SPORAZUMA SA HRVATSKIM CESTAMA d.o.o.Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: J96 Odluka o oodabiru.pdf
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:16:15

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: J96 1. Objašnjenje dokumentacije .pdf
Zadnja promjena: 25.1.2018. 15:22:17

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: J96 2. Objašnjenje dokumentacije.pdf
Zadnja promjena: 29.1.2018. 14:18:09

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: J96 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 5.4.2018. 13:12:53
Naziv: 1 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 5.4.2018. 13:13:32
Naziv: 2 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 5.4.2018. 13:14:03
Naziv: 3 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 5.4.2018. 13:14:18
Naziv: J96 Zapisnik o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda....
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:20:35
Naziv: 1 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:21:10
Naziv: 2 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:21:32
Naziv: 3 - Prilog Zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:21:44

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: J96 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 6.2.2018. 13:10:07