Naručitelj OPĆINA DESINIĆ
Broj objave 2018/S 01K-0004266
Predmet koncesije koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 16.723,07
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 23.03.2018 15:00
Datum objave 20.2.2018.
Datum slanja 19.2.2018.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 16.05.2018. 15.05.2018.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - KONCESIJA - DIMNJAC...
Zadnja promjena: 19.2.2018. 14:37:45

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačar...
Zadnja promjena: 26.4.2018. 9:25:34
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - dimnjačar 20...
Zadnja promjena: 26.4.2018. 9:31:07
Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda - dimnjačar 2018.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2018. 9:31:31