Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0004628
Naziv REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž 2247 I LOKALNE CESTE L 26107 U ĐURĐEVCU ( DVA KRUŽNA TOKA )
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233128-2 Radovi na izgradnji kružnog toka
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.560.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.3.2018. 09:00
Datum objave 23.2.2018.
Datum slanja 22.2.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 28.06.2018. 27.06.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:02:28

01-Dokumentacija o nabavi.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:03:04

03-ESPD-obrazac.doc

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:15:14

01 GLAVNI PROJEKT.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:19:02

04-Đurđevac-Rotor-Vinogradska-profili.zip

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:20:53

0901_PREGLEDNA SITUACIJA.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:21:29

0910_SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:21:53

0921_GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:22:29

0922_SINTEZNA SITUACIJA.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:23:22

0923_SITUACIJA ISKOLČENJA I ODVODNJE.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:24:09

1301_SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:24:38

1401 DETALJ SLIVNIKA.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:24:54

1402_DETALJ AB REVIZIJSKOG OKNA.pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:27:47

Elektrotehnicki projekt (Mapa 2).pdf

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:28:11

VODOVOD.pdf

Troškovnik - REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž 2247 I LOKALNE CESTE L 26107 U ĐURĐEVCU ( DVA KRUŽNA TOKA )Povratak na vrh

Troškovnik - REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž 2247 I LOKALNE CESTE L 26107 U ĐURĐEVCU ( DVA KRUŽNA TOKA )

Zadnja promjena: 22.2.2018. 14:33:31

02-Troškovnik-kružni tokovi u Đurđevcu.xlsx

Odluke o odabiru - REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž 2247 I LOKALNE CESTE L 26107 U ĐURĐEVCU ( DVA KRUŽNA TOKA )Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 29.3.2018. 14:24:11

Odluka o odabiru.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 2.3.2018. 11:28:16

Pojašnjenje dokumentacije o nabavi.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 9.3.2018. 12:34:55

Pojašnjenje DON 1.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 10.3.2018. 16:39:51

Pojašnjenje DON 2.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 29.3.2018. 14:18:35

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 15.3.2018. 9:32:20

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf