Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj OPĆINA DONJI LAPAC
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0004664
Naziv Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji Lapac
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45222110-3 Radovi na izgradnji odlagališta za otpad
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.060.200,39
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.3.2018. 13:00
Datum objave 26.2.2018.
Datum slanja 23.2.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:55:23
Naziv: ESPD-obrazac.doc
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:55:32
Naziv: TROŠKOVNICI.xlsx
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:56:14
Naziv: REKAPITULACIJA.xls
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:56:27
Naziv: DL 07-255-2. Situacija reciklažnog dvorišta-izvod ...
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:56:55
Naziv: DL 07-255-3. Situacija reciklažnog dvorišta.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:57:02
Naziv: DL 07-255-5. Reciklažno dvorište - opis i namjena ...
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:57:14
Naziv: DL 07-255-6. Reciklažno dvorište - Situacija prome...
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:57:22
Naziv: DL 07-255-9. Situacija odvodnje i vodoopskrbe 1_2....
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:57:36
Naziv: DL 07-255-18.Situacija krajobraznog uređenja.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:57:47
Naziv: Građevinska dozvola.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2018. 17:58:01

Troškovnik - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji LapacPovratak na vrh

Troškovnik - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji Lapac

Naziv: REKAPITULACIJA.xls
Zadnja promjena: 22.2.2018. 18:02:27

Odluka o poništenju - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji LapacPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju postupka javne nabave.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2018. 11:28:29

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojasnjenje dokumentacije o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 12.3.2018. 9:10:03

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2018. 11:34:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2018. 14:46:51