Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KOMUNALAC d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0005290
Naziv Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - Trebež
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45222100-0 Radovi na izgradnji postrojenja za obradu otpada
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 30.250.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.4.2018. 10:00
Datum objave 2.3.2018.
Datum slanja 1.3.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.06.2018. 20.06.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - Reciklažn...
Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:39
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 1 - 1 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:57:54
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 1 - 2 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:08
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 1 - 3 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:16
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 1 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:30
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 2 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:47
Naziv: RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 3 DIO.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:58
Naziv: Dozvole i uvjeti.zip
Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:59:07
Naziv: ESPD-obrazac reciklažni centar.doc
Zadnja promjena: 1.3.2018. 14:14:55
Naziv: ODGOVOR reciklažni centar.pdf
Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:46
Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 1603201...
Zadnja promjena: 16.3.2018. 12:25:48
Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2203201...
Zadnja promjena: 22.3.2018. 12:44:45
Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2603201...
Zadnja promjena: 26.3.2018. 9:15:00
Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2603201...
Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:36:04

Troškovnik - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - TrebežPovratak na vrh

Troškovnik - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - Trebež

Naziv: Troškovnik - Reciklažni centar grad...
Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:36:29

Odluka o poništenju - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - TrebežPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - reciklažni ce...
Zadnja promjena: 8.6.2018. 11:39:46

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar.pdf
Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:25

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2203201...
Zadnja promjena: 22.3.2018. 12:44:21

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2603201...
Zadnja promjena: 26.3.2018. 9:14:45

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2603201...
Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:35:50

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2803201...
Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:22

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2803201...
Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:39

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2803201...
Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:56

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2903201...
Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:00:23

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2903201...
Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:00:39

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 2903201...
Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:01:04

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 3003201...
Zadnja promjena: 30.3.2018. 10:53:51

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar – 3003201...
Zadnja promjena: 30.3.2018. 10:54:07

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR reciklažni centar pitanje ...
Zadnja promjena: 4.4.2018. 11:33:58

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR obrazac ESPD.pdf
Zadnja promjena: 4.4.2018. 14:04:25

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 06042018.pdf
Zadnja promjena: 6.4.2018. 7:23:09

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik - Izgradnja reciklažnog ce...
Zadnja promjena: 10.4.2018. 10:08:29