Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KOMUNALAC d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0005290
Naziv Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - Trebež
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45222100-0 Radovi na izgradnji postrojenja za obradu otpada
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 30.250.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.4.2018. 10:00
Datum objave 2.3.2018.
Datum slanja 1.3.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.06.2018. 20.06.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:39

Dokumentacija o nabavi - Reciklažni centar grada Samobora-IZMJENJENA0903.docx

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:57:54

RC TREBEŽ_etapa 1 - 1 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:08

RC TREBEŽ_etapa 1 - 2 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:16

RC TREBEŽ_etapa 1 - 3 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:30

RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 1 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:47

RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 2 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:58:58

RC TREBEŽ_etapa 2-4 - 3 DIO.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 13:59:07

Dozvole i uvjeti.zip

Zadnja promjena: 1.3.2018. 14:14:55

ESPD-obrazac reciklažni centar.doc

Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:46

ODGOVOR reciklažni centar.pdf

Zadnja promjena: 16.3.2018. 12:25:48

ODGOVOR reciklažni centar – 16032018.pdf

Zadnja promjena: 22.3.2018. 12:44:45

ODGOVOR reciklažni centar – 22032018 – REFRENCE.pdf

Zadnja promjena: 26.3.2018. 9:15:00

ODGOVOR reciklažni centar – 26032018 – teh karakteristike.pdf

Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:36:04

ODGOVOR reciklažni centar – 26032018 – troškovnik.pdf

Troškovnik - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - TrebežPovratak na vrh

Troškovnik - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - Trebež

Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:36:29

Troškovnik - Reciklažni centar grada Samobora Trebež - IZMJENA 2603.xlsx

Odluka o poništenju - Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora - TrebežPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Zadnja promjena: 8.6.2018. 11:39:46

Odluka o poništenju - reciklažni centar.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 9.3.2018. 11:34:25

ODGOVOR reciklažni centar.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 22.3.2018. 12:44:21

ODGOVOR reciklažni centar – 22032018 – REFRENCE.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 26.3.2018. 9:14:45

ODGOVOR reciklažni centar – 26032018 – teh karakteristike.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 26.3.2018. 14:35:50

ODGOVOR reciklažni centar – 26032018 – troškovnik.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:22

ODGOVOR reciklažni centar – 28032018 objašnjenje.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:39

ODGOVOR reciklažni centar – 28032018 oprema.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 28.3.2018. 12:22:56

ODGOVOR reciklažni centar – 28032018 pitanje - kompostiranje.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:00:23

ODGOVOR reciklažni centar – 29032018 predaja ponude.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:00:39

ODGOVOR reciklažni centar – 29032018 preša.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 29.3.2018. 11:01:04

ODGOVOR reciklažni centar – 29032018 sito.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 30.3.2018. 10:53:51

ODGOVOR reciklažni centar – 30032018 upit Samobor.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 30.3.2018. 10:54:07

ODGOVOR reciklažni centar – 30032018 upit Samobor 2.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 4.4.2018. 11:33:58

ODGOVOR reciklažni centar pitanje 03042018.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 4.4.2018. 14:04:25

ODGOVOR obrazac ESPD.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 6.4.2018. 7:23:09

ODGOVOR 06042018.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 10.4.2018. 10:08:29

Zapisnik - Izgradnja reciklažnog centra.pdf