Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD SAMOBOR
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0006700
Naziv STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE GRAĐEVINA BR. 26. I 31. U BIVŠOJ VOJARNI TABOREC
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.4.2018. 10:00
Datum objave 19.3.2018.
Datum slanja 16.3.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 03.08.2018. 02.08.2018.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 2. Dokumentacija o nabavi_Stručni nadzor nad radov...
Zadnja promjena: 16.3.2018. 14:01:10
Naziv: I. izmjena_Projektni zadatak_Stručni nadzor nad ra...
Zadnja promjena: 19.3.2018. 14:18:10
Naziv: 3. ESPD-obrazac_06-MV-18-02.doc
Zadnja promjena: 16.3.2018. 14:12:39
Naziv: 5. I. izmjena Projektnog zadatka-Stručni nadzor re...
Zadnja promjena: 19.3.2018. 14:19:39
Naziv: 6. I. izmjena DON_Stručni nadzor nad radovima reko...
Zadnja promjena: 21.3.2018. 15:35:35
Naziv: 9. II. izmjena DON_Stručni nadzor nad radovima rek...
Zadnja promjena: 5.4.2018. 15:59:07

Troškovnik - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE GRAĐEVINA BR. 26. I 31. U BIVŠOJ VOJARNI TABORECPovratak na vrh

Troškovnik - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE GRAĐEVINA BR. 26. I 31. U BIVŠOJ VOJARNI TABOREC

Naziv: Troškovnik_Stručni nadzor nad radovima rekonstrukc...
Zadnja promjena: 16.3.2018. 14:03:58

Odluke o odabiru - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE GRAĐEVINA BR. 26. I 31. U BIVŠOJ VOJARNI TABORECPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 28. Odluka o odabiru_Nabava usluga stručnog nadzor...
Zadnja promjena: 23.5.2018. 15:51:10

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 7. Odgovor na upit_21.3.18..pdf
Zadnja promjena: 21.3.2018. 15:34:37

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 10. Odgovor na zahtjev_Stručni nadzor rekonstrukci...
Zadnja promjena: 5.4.2018. 16:01:24

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 14. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Nabava usl...
Zadnja promjena: 23.5.2018. 15:54:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 13. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_Stručni nad...
Zadnja promjena: 24.4.2018. 11:34:12