Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0007787
Naziv NABAVA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71410000-5 Usluge prostornog planiranja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 460.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 23.4.2018. 10:00
Datum objave 28.3.2018.
Datum slanja 27.3.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 05.11.2018. 02.11.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 27.3.2018. 12:22:21

Dokumentacija o nabavi PP KRKA.pdf

Zadnja promjena: 27.3.2018. 12:23:52

ESPD obrazac-PRILOG II.doc

Zadnja promjena: 27.3.2018. 12:23:58

ESPD obrazac-PRILOG IIA.doc

Troškovnik - NABAVA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKAPovratak na vrh

Troškovnik - NABAVA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKA

Zadnja promjena: 27.3.2018. 12:32:26

TROŠKOVNIK - pp np krka.xls

Odluke o odabiru - NABAVA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKAPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 29.8.2018. 17:09:53

ODLUKA O ODABIRU EVUS 03 2017 MV.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 13.4.2018. 13:07:15

I. Objašnjenje dokumentacije o nabavi.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 29.8.2018. 17:07:28

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDE EVUS 03 2017 MV.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 23.4.2018. 10:43:42

Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf