Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naručitelj KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Oznaka/broj KLASA: 361-01/18-01/116 - 1
Naziv Radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Đurmanec
Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45214200-2 Radovi na izgradnji školskih zgrada
Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka 25.4.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
ZIP dokument.

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)Povratak na vrh

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naziv: NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI.docx
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:46:37
Naziv: Proracun ustede energije_OS Đurmanec.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:46:48
Naziv: GP Mapa 1_1_arhitektonski projekt_tekstualni dio.p...
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:47:14
Naziv: GP_Mapa 1_2_arhitektonski projekt_grafički dio_pos...
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:47:24
Naziv: GP_Mapa 1_3_arhitektonski projekt_grafički dio_nov...
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:47:38
Naziv: GP_Mapa 1_4_arhitektonski projekt_grafički dio_nov...
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:47:46
Naziv: GP_Mapa 2_projekt mehaničke otpornosti i stabilnos...
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:04
Naziv: GP_Mapa 3_projekt vodovoda i odvodnje.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:19
Naziv: GP_Mapa 4_1_elektro projekt_tekstualni dio.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:31
Naziv: GP_Mapa 4_2_elektro projekt_grafički dio.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:37
Naziv: GP_Mapa 5_1_strojarstvo_tekstualni dio.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:50
Naziv: GP_Mapa 5_2_strojarstvo_grafički dio.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:48:57
Naziv: GP_Mapa 6_geodetski projekt.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:49:13
Naziv: GP_Mapa 7_elaborat zaštite od požara.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:49:25
Naziv: GP_Mapa 8_elaborat zaštite na radu.pdf
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:49:32
Naziv: Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 18.4.2018. 13:50:06

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanjuPovratak na vrh

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Naziv: IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2018. 8:31:17