Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0010459
Naziv USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 50532000-3 Usluge popravka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 500.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.5.2018 11:00
Datum objave 24.4.2018
Datum slanja 23.4.2018
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 23.4.2018 12:49:03

Knjiga 1- Opći dio H 26.pdf

Zadnja promjena: 23.4.2018 12:49:15

Knjiga 2 Prijedlog Ugovora H 26 .pdf

Zadnja promjena: 23.4.2018 12:49:24

Knjiga 3.1. Posebni tehnički uvjeti H 26.pdf

Zadnja promjena: 23.4.2018 12:50:12

Knjiga 3.3. Prilog troškovniku H 26.xls

ESPD - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWERPovratak na vrh

ESPD zahtjev - 4. e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u . xml formatu (USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER)

Zadnja promjena: 23.4.2018 12:56:22

ESPD zahtjev - 4. e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u . xml formatu (USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER)

Troškovnik - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWERPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER

Zadnja promjena: 23.4.2018 13:09:59

Knjiga 3.2. Troškovnik H 26.xls

Odluke o odabiru - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWERPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 20.6.2018 14:19:32

Odluka o odabiru H 26.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 20.6.2018 14:23:14

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 26.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 15.5.2018 11:28:17

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 26.pdf