Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0010746
Naziv USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-a
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66000000-0 Financijske usluge i usluge osiguranja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 4.500.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.5.2018 10:00
Datum objave 27.4.2018
Datum slanja 25.4.2018
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 25.4.2018 12:43:25

Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 25.4.2018 12:43:32

Knjiga 2 - 2.1. Tehnički opis.pdf

ESPD - USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-aPovratak na vrh

ESPD zahtjev - I 14/18 (USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-a)

Zadnja promjena: 25.4.2018 13:00:37

ESPD zahtjev - I 14 18 (USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-a)

Troškovnik - USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-aPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-a

Zadnja promjena: 25.4.2018 13:28:30

Knjiga 2 - Troškovnik.xlsx

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 29.5.2018 10:20:33

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf