Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0014754
2018/S 109-247710Pregled objave u TED-u
Naziv OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 09310000-5 Električna energija
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 32.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.7.2018. 13:00
Datum objave 11.6.2018.
Datum slanja 6.6.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 13.12.2018. 10.12.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 6.6.2018. 9:26:31

H171 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 6.6.2018. 9:26:51

H171 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 6.6.2018. 9:26:58

Knjiga 3 - 3.1. Posebni tehnički uvjeti.pdf

Zadnja promjena: 9.7.2018. 15:29:01

H171 2. Izmjena dokumentacije o nabavi.pdf

ESPD - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOMPovratak na vrh

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Zadnja promjena: 6.6.2018. 9:30:57

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Troškovnik - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOMPovratak na vrh

Troškovnik - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Zadnja promjena: 9.7.2018. 15:29:24

Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik (IZMJENA 09.07.2018.).xls

Odluke o odabiru - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOMPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 20.9.2018. 9:43:40

H171 Odluka o odabiru.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 3.7.2018. 10:58:22

H171 1. Izmjena i 1. Objašnjenje dokumentacije.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 20.9.2018. 9:44:25

H171 Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 11.7.2018. 13:15:17

H171 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf