Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F6-0016101
2018/S 118-269268Pregled objave u TED-u
Naziv IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu „ključ u ruke“
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45231000-5 Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 70.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.4.2018. 10:00
Datum objave 26.6.2018.
Datum slanja 19.6.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 03.04.2018. 30.03.2018.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 16.03.2018. 14.03.2018.
Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava 19.02.2018. 15.02.2018.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:21:55
Naziv: Procurement Documents PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:22:03
Naziv: ESPD-obrazac.doc
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:22:20
Naziv: ESPD-form.doc
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:22:28
Naziv: Bill of Quantities PN-I-794.zip
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:22:53
Naziv: Izmjena i objašnjenje dokumentacije PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 14.3.2018. 14:01:20
Naziv: 3200-K-000-Y01_dopuna(teh opis+spec)_HRV.PDF
Zadnja promjena: 14.3.2018. 14:01:42
Naziv: Amendments and clarification of PD PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 14.3.2018. 14:01:53
Naziv: 3200-K-000-Y01_amendment(tech+spec)_ENG.PDF
Zadnja promjena: 14.3.2018. 14:02:08
Naziv: II objašnjenje dokumentacije PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 20.3.2018. 13:51:23
Naziv: II clarification of PD PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 20.3.2018. 13:51:07
Naziv: III objašnjenje i izmjena dokumentacije PN-I-794.p...
Zadnja promjena: 22.3.2018. 13:48:46
Naziv: 3200-K-000-Y01-S06_BOQ-HRV_rev1.xlsx
Zadnja promjena: 22.3.2018. 13:49:01
Naziv: III clarification and amendment to PD PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2018. 13:49:21
Naziv: 3200-K-000-Y01-S06_BOQ-ENG_rev1.xlsx
Zadnja promjena: 22.3.2018. 13:49:33
Naziv: IV objašnjenje i izmjena dokumentacije PN-I-794.pd...
Zadnja promjena: 23.3.2018. 16:51:21
Naziv: 3200-K-000-Y01-C01-BOQ_HRV rev1.xlsx
Zadnja promjena: 23.3.2018. 16:51:39
Naziv: IV clarification and amendments to PD PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2018. 16:51:55
Naziv: 3200-K-000-Y01-C01-BOQ_ENG rev1.xlsx
Zadnja promjena: 23.3.2018. 16:52:12
Naziv: V izmjena i objašnjenje dokumentacije PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 30.3.2018. 13:33:43
Naziv: V amendments and clarification of PD PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 30.3.2018. 13:33:59

Troškovnik - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu „ključ u ruke“Povratak na vrh

Troškovnik - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu „ključ u r...

Naziv: Troškovnici PN-I-794.zip
Zadnja promjena: 15.2.2018. 16:29:54

Odluke o odabiru - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu „ključ u ruke“Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: PN-I-794-17-ŽF - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 2.5.2018. 15:00:09

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju.p...
Zadnja promjena: 1.3.2018. 15:58:26

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: PN-I-794-17-ŽF - DECISION.pdf
Zadnja promjena: 2.5.2018. 17:00:19

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda PN-I-794.pdf
Zadnja promjena: 10.4.2018. 10:39:35