Objava - Poziv na nadmetanje (male vrijed.)

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KRAPINA
Oznaka/broj N-16-M-106060-130312
Naziv Usluga preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2012. godini
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 74721000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.4.2012. 00:15
Datum objave 14.3.2012.
Zakon ZOJN RH NN 110/07 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima (male vrijed.) 17.10.2012.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh