Objava - Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S F15-0017787
Naziv USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO ZAGREBAČKE BANKE d.d.
Vrsta dokumenta* Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 55900000-9 Usluge trgovine na malo
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 550.000,00
Datum objave 6.7.2018
Datum slanja 5.7.2018
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da