Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0018752
Naziv USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 45314300-4 Ugradnja kabelske infrastrukture
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 250.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2018. 12:00
Datum objave 16.7.2018.
Datum slanja 13.7.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 12.10.2018. 11.10.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:20

H10 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:25

H10 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:32

Knjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti.pdf

ESPD - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMAPovratak na vrh

USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:35:44

USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Troškovnik - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMAPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:38:07

Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xls

Odluka o poništenju - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMAPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Zadnja promjena: 30.8.2018. 9:28:34

Odluka o poništenju.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 30.8.2018. 9:29:30

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 7.8.2018. 12:19:31

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf