Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0018752
Naziv USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 45314300-4 Ugradnja kabelske infrastrukture
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 250.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2018. 12:00
Datum objave 16.7.2018.
Datum slanja 13.7.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:20

H10 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:25

H10 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:32:32

Knjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti.pdf

ESPD - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMAPovratak na vrh

USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:35:44

USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Troškovnik - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMAPovratak na vrh

Troškovnik - USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA

Zadnja promjena: 13.7.2018. 9:38:07

Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xls

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 7.8.2018. 12:19:31

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf