Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0020862
2018/S 149-341676Pregled objave u TED-u
Naziv GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71355000-1 Geodetske usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 12.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.10.2018. 13:00
Datum objave 3.8.2018.
Datum slanja 31.7.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.09.2018. 20.09.2018.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.08.2018. 21.08.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:32:08

J52 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:32:14

J52 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:32:19

J52 Knjiga 3 - Projektni zadatak.pdf

Zadnja promjena: 21.8.2018. 10:10:02

J52 1. Izmjena dokumentacije.pdf

Zadnja promjena: 20.9.2018. 15:00:59

J52 2. Izmjena i 2. Objašnjenje dokumentacije.pdf

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe: 1,2GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:36:19

Grupe 1,2GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA

Troškovnik - GRUPA I - A1 SEKTOR BOSILJEVO II - KARAMATIĆI I A10 METKOVIĆ - ČVOR PLOČEPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA I - A1 SEKTOR BOSILJEVO II - KARAMATIĆI I A10 METKOVIĆ - ČVOR PLOČE

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:40:42

J52 Knjiga 4 - Troškovnik GRUPA I..xlsx

Troškovnik - GRUPA II - A3 BREGANA - GP BAJAKOVO, A4 GORIČAN - IVANJA REKA, A5 MOST DRAVA - MOST SAVA I A11 JAKUŠEVEC - LEKENIKPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA II - A3 BREGANA - GP BAJAKOVO, A4 GORIČAN - IVANJA REKA, A5 MOST DRAVA - MOST SAVA I A11 JAKUŠEVEC - ...

Zadnja promjena: 31.7.2018. 11:40:48

J52 Knjiga 5 - Troškovnik GRUPA II..xlsx

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 29.8.2018. 15:59:45

J52 1. Objašnjenje dokumentacije.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 27.9.2018. 10:45:23

J52 3. Objašnjenje dokumentacije.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 5.10.2018. 15:36:47

J52 4. Objašnjenje dokumentacije.pdf

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Zadnja promjena: 3.9.2018. 11:17:41

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 11.10.2018. 13:27:33

J52 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf