Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0021414
Naziv IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 440.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.8.2018. 13:00
Datum objave 6.8.2018.
Datum slanja 3.8.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:51:30

J94 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:51:35

J94 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:51:43

Knjiga 3 - Grupa I - Projektni zadatak.pdf

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:51:50

Knjiga 5 - Grupa II - Projektni zadatak.pdf

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe: 1,2IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:54:58

Grupe 1,2IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA

Troškovnik - GRUPA I - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AC A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, ODMORIŠTE NOVSKA SJEVER-JUGPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA I - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AC A3...

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:57:55

Knjiga 4 - Grupa I - Troškovnik.xlsx

Troškovnik - GRUPA II - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AC A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, ODMORIŠTE STARO PETROVO SELO SJEVERPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA II - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AC A...

Zadnja promjena: 3.8.2018. 13:58:02

Knjiga 6 - Grupa II - Troškovnik.xlsx