Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0021869
Naziv STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 284.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 4.9.2018. 13:00
Datum objave 9.8.2018.
Datum slanja 8.8.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 12.12.2018. 11.12.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:10:12

J81 Knjiga 1 - Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:10:22

J81 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:11:47

J81 Knjiga 4 - 4.1. Tehnički opis i grafički prilozi.pdf

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:11:58

J81 Knjiga 4 - 4.2. Troškovnik radova.pdf

ESPD - STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVACPovratak na vrh

STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NA

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:16:33

STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NA

Troškovnik - STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVACPovratak na vrh

Troškovnik - STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA SJEVER I JUG NA ...

Zadnja promjena: 8.8.2018. 15:35:16

J81 Knjiga 3 - Troškovnik.xlsx

Odluke o odabiru - STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVACPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 13.11.2018. 14:32:14

J81 Odluka o odabiru.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 30.8.2018. 15:29:11

J81 1. Objašnjenje dokumentacije.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 13.11.2018. 14:33:12

J81 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

Zadnja promjena: 13.11.2018. 14:33:36

J81 Prilozi uz Zapisnik.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 4.9.2018. 13:15:35

J81 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf