Naručitelj Koprivničko-križevačka županija
Broj objave 2018/S 024-0023229
Predmet koncesije Djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene njege u kući i medicine rada
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije iznad EU praga
Vrsta koncesije za usluge (iznad EU praga)
CPV -
Vrsta postupka Otvoreni
Proc. vrijednost 18.832.130,12
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 01.10.2018 09:00
Datum objave 28.8.2018.
Datum slanja 28.8.2018.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:39:29
Naziv: ESPD-obrazac.doc
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:39:39
Naziv: Dodaci - zdravstvena njega u kući.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:39:44
Naziv: Dodaci- obiteljska (opća) medicina.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:39:49
Naziv: Dodaci-dentalna medicina.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:39:55
Naziv: Dodaci-medicina rada.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:40:01
Naziv: Dodaci-zdravstvena zaštita predškolske djece.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:40:05
Naziv: Dodaci-zdravstvena zaštita žena.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2018. 13:40:11
Naziv: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.pdf
Zadnja promjena: 29.8.2018. 15:01:45

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o dodjeli koncesije.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2018. 10:13:42
Naziv: Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2018. 10:13:50
Naziv: Suglasnost.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2018. 10:13:56
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2018. 10:14:03