Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0025662
Naziv Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktima
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 45314300-4 Ugradnja kabelske infrastrukture
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 250.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.10.2018. 10:00
Datum objave 20.9.2018.
Datum slanja 19.9.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 19.9.2018. 9:52:34

1. H10-18 Kabelska trasa - Knjiga 1 - Opći uvjeti.pdf

Zadnja promjena: 19.9.2018. 9:53:47

2. H10-18 Kabelska trasa - Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 19.9.2018. 9:54:17

3.1 H10-18 Kabelska trasa - Knjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti.pdf

ESPD - Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktimaPovratak na vrh

Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktima

Zadnja promjena: 19.9.2018. 10:07:34

Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktima

Troškovnik - Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktimaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktima

Zadnja promjena: 19.9.2018. 10:16:47

3.2. H10-18 Kabelska trasa Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xlsx

Odluke o odabiru - Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktimaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 21.11.2018. 10:35:22

H 10 Odluka o odabiru.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 21.11.2018. 10:35:55

H 10 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 10.10.2018. 10:13:49

6. H10-18 Kabelska trasa -Zapisnik o javnom otvaranju.pdf