Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Naručitelj Grad Umag-Umago
Oznaka/broj 2018/S 0F3-0027944
Naziv Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objekta
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45321000-3 Radovi na toplinskoj izolaciji
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.350.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.7.2018. 13:00
Datum objave 11.10.2018.
Datum slanja 10.10.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 06.07.2018. 05.07.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi _07_17_18_rekonstr.DV Duga ...
Zadnja promjena: 5.7.2018. 8:33:43
Naziv: GRAFIČKI PRILOZI ZA NABAVU DV DUGA toplinska izola...
Zadnja promjena: 5.7.2018. 8:34:01
Naziv: PRIJEDLOG UGOVORA - REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ...
Zadnja promjena: 5.7.2018. 8:34:09

ESPD - Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objektaPovratak na vrh

Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objekta

Naziv: Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Um...
Zadnja promjena: 5.7.2018. 8:47:34

Troškovnik - Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objektaPovratak na vrh

Troškovnik - Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objekta

Naziv: Troskovnik ispravljen 12.7.18 DV DUGA - TOPLINSKA ...
Zadnja promjena: 12.7.2018. 8:43:35

Odluke o odabiru - Rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica „Duga“, Umag – toplinska izolacija objektaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru 07-17_18.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:37:00

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:38:41
Naziv: Zahtjev za dost. inform. Almes.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:39:33
Naziv: Zahtjev za dost. kataloga Izo građenje.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:39:56
Naziv: Zahtjev za dost. kataloga Vladimir Gortan.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:40:09
Naziv: Dostava dokumentacije Izo građenje konzalting.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:40:46
Naziv: Pojašnjenje Almes doo.pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:41:22
Naziv: 14_DoP no.5100806004 FF810V-T3-HR 10-04-14_poglavl...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:41:49
Naziv: 13_Sika-Fibresint_poglavlje 6_stavka 6.5..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:02
Naziv: 12_DoP_ALUTEKT ALV 45_poglavlje 6._stavka 6.3..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:07
Naziv: 11_DoP_ BITUMOL (2015)_poglavlje 6_stavka 6.3..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:12
Naziv: 10_Kamena vuna_ poglavlje 6_stavka 6.2..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:23
Naziv: 09-2014-L ML 90 AL_poglavlje 6_stavka 6.2..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:30
Naziv: 08_izjava geo 200 g_poglavlje 6_stavka 6.2..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:35
Naziv: 07_atest kanfanar_poglavlje 5_stavka 5.1..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:41
Naziv: 06_DoP weber.pas perSil_poglavlje 4._stavka 4.3..p...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:46
Naziv: 05_3_beltep kamena vuna_katalog_poglavlje 4._stavk...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:42:56
Naziv: 05_2_facade_poglavlje4_stavka 4.1..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:43:05
Naziv: 05_1_Kamena vuna_ poglavlje 4_stavka 4.1..pdf
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:43:14
Naziv: 04_DoP weber armirna mrežica 4x4_poglavlje 4._stav...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:43:23
Naziv: 03_DoP weber.pas perSil_poglavlje 4._stavka 4.1..p...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:43:37
Naziv: 02_DoP weber.therm family (lijepljenje i armiranje...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:44:29
Naziv: 01_Tehnički list weber osnovni premaz (G700, G705)...
Zadnja promjena: 24.8.2018. 10:43:57

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 07_17_18.pdf
Zadnja promjena: 26.7.2018. 13:37:45