Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2012/S 002-0033841
Naziv izvođenje radova na postavi vertikalne signalizacije - znak A44 (divljač na cesti) na županijskim i lokalnim cestama na području Županije
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233290-8 Postavljanje prometnih znakova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.7.2012. 10:00
Datum objave 26.6.2012.
Datum slanja 21.6.2012.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 07.08.2012. 06.08.2012.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija - vertikalna signalizacija A-44.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:23:05
Naziv: 1_TEH.OPIS-natječaj-A44-divljač.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:24:02
Naziv: 2_Specifikacija_Prom.zn.A44-divljač.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:24:42
Naziv: 3_Rekapitulacija_Dop.ploča-divljač.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:25:13
Naziv: 4_Troškovnik-NATJEČAJ-A44-divljač.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:25:51
Naziv: 5_GRAF.RJEŠ.-divljač-A44.jpg
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:26:34
Naziv: 6_Popis_ŽC,LC-NN 44-12..pdf
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:27:13
Naziv: 7_Karta-LD-divljač_A44-A3-NN_44-12.jpg
Zadnja promjena: 21.6.2012. 10:28:22