Naručitelj GRAD OROSLAVJE
Broj objave 2019/S 01K-0005064
Predmet koncesije POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE: prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Oroslavja
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 1.592.673,70
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.03.2019 14:30
Datum objave 12.2.2019.
Datum slanja 11.2.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 29.04.2019. 26.04.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za koncesiju 2019. godina.doc
Zadnja promjena: 11.2.2019. 14:53:47
Naziv: 02-Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-prikuplja...
Zadnja promjena: 11.2.2019. 14:54:13

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2019. 10:06:22