Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2012/S 002-0059457
Naziv izvođenje radova na postavi prometne signalizacije-radarski pokazivači brzine s led zaslonom na županijskim i lokalnim cestama na području Županije
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233294-6 Postavljanje cestovne prometne signalizacije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 2.10.2012. 10:00
Datum objave 12.9.2012.
Datum slanja 11.9.2012.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 22.01.2013. 21.01.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija - pokazivači brzine.pdf
Zadnja promjena: 11.9.2012. 12:59:10
Naziv: _TEH.OPIS-POKAZ.BRZINE_2012.pdf
Zadnja promjena: 11.9.2012. 12:59:54
Naziv: _Troškovnik-pokaz.brzine-2012.pdf
Zadnja promjena: 11.9.2012. 13:00:25
Naziv: _Karta_POKAZ.BRZINE-A3-NATJEČAJ_2012.jpg
Zadnja promjena: 11.9.2012. 13:02:24
Naziv: Odg.21-Pokaziv.pdf
Zadnja promjena: 26.9.2012. 12:24:31
Naziv: Pokaziv.pdf
Zadnja promjena: 28.9.2012. 8:47:01