Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KARLOVAC
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0011156
Naziv Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 64200000-8 Telekomunikacijske usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.350.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 14.5.2019. 09:00
Datum objave 27.3.2019.
Datum slanja 26.3.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.08.2019. 20.08.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 03.05.2019. 02.05.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.04.2019. 23.04.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 12.04.2019. 11.04.2019.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: TREĆA IZMJENA Dokumentacije o nabavi.doc
Zadnja promjena: 2.5.2019. 9:09:59
Naziv: NOVO Prilog_N1_Proracunski_korisnici_nepokretna_v5...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:36:35
Naziv: NOVO Prilog_N2_Tehničke_specifikacije_nepokretna_v...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:37:04
Naziv: Prilog_N4_Izjava_vremena_otklanjanja_kvarova_smetn...
Zadnja promjena: 26.3.2019. 9:03:51
Naziv: Dodatne informacije_objašnjenja_br. 2..docx
Zadnja promjena: 3.4.2019. 9:40:21
Naziv: 3 Dodatne informacije_objašnjenja_br. 9..docx
Zadnja promjena: 23.4.2019. 8:12:32

ESPD - Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mrežiPovratak na vrh

Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži

Naziv: Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj m...
Zadnja promjena: 26.3.2019. 9:11:51

Troškovnik - Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mrežiPovratak na vrh

Troškovnik - Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži

Naziv: NOVO - IZMJENA Prilog_N3_Troškovnik_nepokretna_mre...
Zadnja promjena: 2.5.2019. 9:10:51

Odluke o odabiru - Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mrežiPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude_11...
Zadnja promjena: 31.5.2019. 12:04:45

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Dodatne informacije_objašnjenja_br. 1.docx
Zadnja promjena: 1.4.2019. 12:35:30

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 2 na Upit br 2. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:42:05

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 3 na Upit br 3. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:42:17

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 4 na Upit br..4. Grad Karlovac_Upiti prema...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:42:32

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 5 na Upit br.5. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:42:46

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 6 na Upit br.6. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 11.4.2019. 12:42:57

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 7 na Upit br.7. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 19.4.2019. 8:39:10

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 8 na Upit br.8. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 2.5.2019. 9:13:37

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR 9 na Upit br.9. Grad Karlovac_Upiti prema ...
Zadnja promjena: 2.5.2019. 9:13:55

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_115_19.pdf
Zadnja promjena: 31.5.2019. 12:05:34

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 14.5.2019. 9:25:59