Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj Opća bolnica Varaždin
Oznaka/broj 2019/S 0F3-0020612
Naziv Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 64200000-8 Telekomunikacijske usluge
Vrsta postupka Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora
Proc.vrijed. 24.692.745,80
Datum objave 21.5.2019.
Datum slanja 20.5.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da