Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0021802
Naziv UZV uređaj za nuklearnu medicinu
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33112200-0 Jedinica za ultrazvuk
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 365.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.6.2019. 12:00
Datum objave 29.5.2019.
Datum slanja 28.5.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 26.07.2019. 25.07.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 52_Dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2019. 13:04:55

ESPD - UZV uređaj za nuklearnu medicinuPovratak na vrh

UZV uređaj za nuklearnu medicinu

Zadnja promjena: 28.5.2019. 13:07:58

Troškovnik - UZV uređaj za nuklearnu medicinuPovratak na vrh

Troškovnik - UZV uređaj za nuklearnu medicinu

Naziv: TROŠKOVNIK.xls
Zadnja promjena: 28.5.2019. 13:12:55

Odluke o odabiru - UZV uređaj za nuklearnu medicinuPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 4.7.2019. 13:14:37

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 4.7.2019. 13:15:32
Naziv: Prilog Zapisniku.zip
Zadnja promjena: 4.7.2019. 13:15:36

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 27.6.2019. 12:12:23