Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Varaždinska županija
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0025406
2019/S 125-304876Pregled objave u TED-u
Naziv Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33100000-1 Medicinske naprave
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 771.040,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.7.2019. 08:00
Datum objave 28.6.2019.
Datum slanja 27.6.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 6_DOKUMENTACIJA O NABAVI_MEDICINSKO_DIJAGNOSTIČKA_...
Zadnja promjena: 27.6.2019. 15:48:00
Naziv: PRILOG II_NOVO_2_Tehničke specifikacije_Varaždinsk...
Zadnja promjena: 19.7.2019. 15:47:33
Naziv: Prilog VIII_Popis lokacija isporuke.xlsx
Zadnja promjena: 27.6.2019. 15:48:33

ESPD - Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opremePovratak na vrh

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme

Zadnja promjena: 27.6.2019. 15:57:45

ESPD - Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opremePovratak na vrh

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme

Zadnja promjena: 3.7.2019. 13:28:53

Troškovnik - Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opremePovratak na vrh

Troškovnik - Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme

Naziv: PRILOG I Troškovnik - Grupa 7 ostala medicinska op...
Zadnja promjena: 27.6.2019. 16:01:33

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 8_odgovori na pitanja_1.pdf
Zadnja promjena: 18.7.2019. 7:37:22

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 10_odgovori na pitanja_2.pdf
Zadnja promjena: 19.7.2019. 15:46:50

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 13_odgovor na zahtjeve.pdf
Zadnja promjena: 23.7.2019. 11:59:49

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 14_Zapisnik o otvaranju_prilozi.pdf
Zadnja promjena: 29.7.2019. 8:24:19