Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2019/ 0BP-00688
Naziv OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM PO PLINACRO-a ZAGREB, SAVSKA 88a i JARNOVIĆEVA 17
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 09123000-7 Prirodni plin
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.7.2019. 10:00
Datum objave 10.7.2019.
Datum slanja 9.7.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 28.08.2019. 27.08.2019.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON- PN-Z-406-19-AS.pdf
Zadnja promjena: 9.7.2019. 12:29:02
Naziv: standardna kvaliteta plina.pdf
Zadnja promjena: 9.7.2019. 12:29:08
Naziv: Troškovnik PN-Z-406-19-AS.docx
Zadnja promjena: 9.7.2019. 12:29:11

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: odluka o odabiru PN-Z-406-19-AS.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2019. 9:53:13

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: zapisnik sa otvaranja ponuda - PN-Z-406-19-AS.pdf
Zadnja promjena: 24.7.2019. 9:11:01