Naručitelj Zadarska županija
Broj objave 2019/S 01K-0030264
Predmet koncesije Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrišta Mandre, Općina Kolan
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.466.240,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.08.2019 23:59
Datum objave 25.7.2019.
Datum slanja 24.7.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o poništenju koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 14.11.2019. 13.11.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Sidrište Mandre, Općina Kolan - Dokumentacija za n...
Zadnja promjena: 24.7.2019. 15:51:22
Naziv: Sidrište Mandre, Općina Kolan-Grafički prikaz.pdf
Zadnja promjena: 24.7.2019. 15:51:26