Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0034361
Naziv Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71356000-8 Tehničke usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.9.2019. 13:00
Datum objave 28.8.2019.
Datum slanja 27.8.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 24.10.2019. 23.10.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: M7 Knjiga 1 - Opći dio.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:39:26
Naziv: M7 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:39:50
Naziv: M7 Knjiga 3 - 3.1. Projektni zadatak_.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:40:04

ESPD - Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.Povratak na vrh

Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.

Naziv: Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane...
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:45:17

Troškovnik - Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.Povratak na vrh

Troškovnik - Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.

Naziv: M7 Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:48:52

Odluka o poništenju - Izrada prometnog elaborata zamjene zaštitne žičane ograde na autocestama pod nadležnošću HAC d.o.o.Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 10.10.2019. 9:37:42

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik i pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 10.10.2019. 9:40:33

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 17.9.2019. 13:14:17