Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0036335
2019/S 179-435453Pregled objave u TED-u
Naziv NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOGIJE I - 2a
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33698100-0 Mikrobiološke kulture
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 6.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.10.2019. 12:00
Datum objave 16.9.2019.
Datum slanja 12.9.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 24.02.2020. 19.02.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 79- Dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:34:00

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12NABAVA MEDICINSKO...
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:37:31

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 28Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 28

Naziv: Troškovnik - GR. 28.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:43:47

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 28aPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 28a

Naziv: Troškovnik - GR. 28 a.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:43:59

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 29Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 29

Naziv: Troškovnik - GR. 29.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:04

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 30Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 30

Naziv: Troškovnik - GR. 30.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:08

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 31Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 31

Naziv: Troškovnik - GR. 31.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:12

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 32Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 32

Naziv: Troškovnik - GR. 32.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:17

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 33Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 33

Naziv: Troškovnik - GR. 33.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:21

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 34Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 34

Naziv: Troškovnik - GR. 34.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:25

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 35Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 35

Naziv: Troškovnik - GR. 35.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:29

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 36Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 36

Naziv: Troškovnik - GR. 36.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:34

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 37Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 37

Naziv: Troškovnik - GR.37.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:40

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 37aPovratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 37a

Naziv: Troškovnik - GR.37 a.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2019. 14:44:47

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 28aPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 28a-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:54:03

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 29Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 29-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:54:40

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 30Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 30 - ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:55:31

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 31Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 31 - ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:56:08

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 34Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 34 - ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:58:04

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 28Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 28 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:53:28

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 32Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 32 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:56:49

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 33Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 33 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:57:15

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 35Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 35 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:58:24

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 36Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 36 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:59:05

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 37Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 37 - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:59:27

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 37aPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: GRUPA 37a - ODLUKA O ODABIRU.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 14:59:46

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR-22.10.2019..pdf
Zadnja promjena: 22.10.2019. 15:23:41

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 15:00:45
Naziv: Mišljenje stručno savjetodavne grupe.pdf
Zadnja promjena: 16.1.2020. 15:02:51
Naziv: PRILOZI ZAPISNIKU.rar
Zadnja promjena: 16.1.2020. 15:03:31

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 28.10.2019. 12:46:59