Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Oznaka/broj 2013/S 002-0025342
Naziv Usluga održavanja opreme mjernih postaja sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN)
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 50411000-9 Usluge popravka i održavanja mjernih aparata
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 160.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 9.4.2013. 10:00
Datum objave 20.3.2013.
Datum slanja 19.3.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 03.05.2013. 02.05.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 18.3.2013. 18:22:49

DN-01-13.pdf