Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0036667
2019/S 182-442468Pregled objave u TED-u
Naziv NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOGIJE I-2b
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33698100-0 Mikrobiološke kulture
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 6.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.10.2019. 13:00
Datum objave 19.9.2019.
Datum slanja 16.9.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 27.01.2020. 23.01.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - 16.9.2019.pdf
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:38:23

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16Nabav...
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:46:21

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 38Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 38

Naziv: Grupa predmeta nabave 38.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:49:08

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 39Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 39

Naziv: Grupa predmeta nabave 39.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:49:29

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 40Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 40

Naziv: Grupa predmeta nabave 40.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:49:39

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 41Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 41

Naziv: Grupa predmeta nabave 41.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:49:49

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 42Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 42

Naziv: Grupa predmeta nabave 42.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:00

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 43Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 43

Naziv: Grupa predmeta nabave 43.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:11

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 44Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 44

Naziv: Grupa predmeta nabave 44.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:21

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 45Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 45

Naziv: Grupa predmeta nabave 45.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:30

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 46Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 46

Naziv: Grupa predmeta nabave 46.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:40

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 47Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 47

Naziv: Grupa predmeta nabave 47.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:50:51

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 47aPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 47a

Naziv: Grupa predmeta nabave 47a.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:51:04

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 48Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 48

Naziv: Grupa predmeta nabave 48.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:51:15

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 49Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 49

Naziv: Grupa predmeta nabave 49.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:51:31

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 50Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 50

Naziv: Grupa predmeta nabave 50.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:51:42

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 51Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 51

Naziv: Grupa predmeta nabave 51.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:52:01

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 52Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 52

Naziv: Grupa predmeta nabave 52.xlsx
Zadnja promjena: 16.9.2019. 14:52:12

Odluka o poništenju - Grupa predmeta nabave 41Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 41.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:41:45

Odluka o poništenju - Grupa predmeta nabave 45Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 45.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:45:13

Odluka o poništenju - Grupa predmeta nabave 48Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 48.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:54:21

Odluka o poništenju - Grupa predmeta nabave 52Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 52.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:56:40

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 38Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 38.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:39:38

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 39Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 39.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:40:05

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 40Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 40.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:40:29

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 42Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 42.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:42:12

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 43Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 43.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:43:40

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 44Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 44.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:44:08

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 46Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 46.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:53:10

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 47Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 47.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:53:31

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 47aPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 47a.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:53:59

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 49Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 49.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:55:32

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 50Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 50.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:55:58

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 51Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 51.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:56:22

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:57:55
Naziv: Mišljenje SS grupe.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:58:28
Naziv: Prilog zapisniku.rar
Zadnja promjena: 17.12.2019. 14:58:37

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 28.10.2019. 13:24:37