Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0038662
2019/S 192-465807Pregled objave u TED-u
Naziv NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA OBRADU I POHRANU TKIVA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33141000-0 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 4.630.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 8.11.2019. 13:00
Datum objave 3.10.2019.
Datum slanja 30.9.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 09.03.2020. 05.03.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava mini nadmetanja: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 06.03.2020. 05.03.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - 30.9.2019.pdf
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:33:07

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA OBRADU I POHRANU TKIVA

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11NABAVA POTROŠNOG MAT...
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:36:41

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 1Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 1

Naziv: Grupa predmeta nabave 1.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:40:25

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 2Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 2

Naziv: Grupa predmeta nabave 2.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:41:01

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 3Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 3

Naziv: Grupa predmeta nabave 3.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:41:30

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 4Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 4

Naziv: Grupa predmeta nabave 4.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:41:43

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 5Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 5

Naziv: Grupa predmeta nabave 5.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:41:57

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 6Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 6

Naziv: Grupa predmeta nabave 6.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:42:09

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 7Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 7

Naziv: Grupa predmeta nabave 7.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:42:25

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 8Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 8

Naziv: Grupa predmeta nabave 8.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:42:37

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 9Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 9

Naziv: Grupa predmeta nabave 9.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:42:52

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 10Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 10

Naziv: Grupa predmeta nabave 10.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:43:08

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 11Povratak na vrh

Troškovnik - GRUPA PREDMETA NABAVE 11

Naziv: Grupa predmeta nabave 11.xlsx
Zadnja promjena: 30.9.2019. 12:43:29

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 7Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 7.pdf
Zadnja promjena: 5.3.2020. 13:49:13

Odluka o poništenju - GRUPA PREDMETA NABAVE 10Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju - Grupa 10.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:34:29

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 1Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 1.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:30:02

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 2Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:30:24

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 3Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:30:40

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 4Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 4.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:31:13

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 5Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 5.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:31:45

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 6Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 6.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:32:10

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 7Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 7.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:32:54

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 8Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 8.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:33:20

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 9Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 9.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:33:50

Odluke o odabiru - GRUPA PREDMETA NABAVE 11Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 11.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:34:48

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:35:38
Naziv: Mišljenje SS grupe.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:36:50
Naziv: Prilog zapisniku.rar
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:37:24
Naziv: Prilog zapisniku 2.rar
Zadnja promjena: 20.1.2020. 14:37:39

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o ponovnom rangiranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 5.3.2020. 13:50:07

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2019. 13:20:38