Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0040318
Naziv UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA KOMIN – BREZNIČKI HUM, CESTARINSKI PROLAZ BREZNIČKI HUM
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45223000-6 Građevinski radovi na konstrukcijama
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 680.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.11.2019. 10:00
Datum objave 14.10.2019.
Datum slanja 11.10.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 11.12.2019. 10.12.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Knjiga 1 - Opći dio.pdf
Zadnja promjena: 11.10.2019. 12:21:45
Naziv: Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 11.10.2019. 12:21:49
Naziv: Knjiga 3 - 3.1. Izvadak iz projekta.pdf
Zadnja promjena: 11.10.2019. 12:21:57

ESPD - UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA KOMIN – BREZNIČKI HUM, CESTARINSKI PROLAZ BREZNIČKI HUMPovratak na vrh

UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA

Naziv: UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA
Zadnja promjena: 11.10.2019. 12:38:06

Troškovnik - UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA KOMIN – BREZNIČKI HUM, CESTARINSKI PROLAZ BREZNIČKI HUMPovratak na vrh

Troškovnik - UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA...

Naziv: Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 11.10.2019. 12:52:26

Odluka o poništenju - UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA KOMIN – BREZNIČKI HUM, CESTARINSKI PROLAZ BREZNIČKI HUMPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: J307-19_Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 28.11.2019. 9:33:05

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: J307-19_Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 28.11.2019. 9:34:07

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 6.11.2019. 10:12:14