Naručitelj OPĆINA DEKANOVEC
Broj objave 2019/S 01K-0042752
Predmet koncesije Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Dekanovec
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 192.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.11.2019 10:00
Datum objave 29.10.2019.
Datum slanja 28.10.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 02.01.2020. 31.12.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DZN KONCESIJA DIMNJAČAR - OPĆINA DEKANOVEC.docx
Zadnja promjena: 28.10.2019. 14:09:39
Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 29.11.2019. 10:45:45

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije.pdf
Zadnja promjena: 31.12.2019. 12:46:34
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 31.12.2019. 12:40:05