Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2013/S 002-0039561
Naziv izvođenje radova na sanaciji propusta po grupama predmeta nabave
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45221220-0 Propusti
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 656.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.5.2013. 10:00
Datum objave 29.4.2013.
Datum slanja 26.4.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 17.06.2013. 14.06.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija sanacija propusta po predmetu nabave...
Zadnja promjena: 26.4.2013. 13:40:45
Naziv: 1. Opće napomene propust 2168.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:40:54
Naziv: 2. Ponudbeni troškovnik 2168.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:41:31
Naziv: 3. Grafički prilozi propust 2168.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:42:20
Naziv: 4. Pregledna karta propust 2168.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:42:55
Naziv: 1. Opće napomena propust 2169.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:43:53
Naziv: 2. Ponudbeni troškovnik propust 2169.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:44:34
Naziv: 3. Grafički prilog propust 2169.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:45:26
Naziv: 4. Pregledna karta propust 2169.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:46:03
Naziv: 1. opće napomena propust 2123.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:46:56
Naziv: 2. Ponudbeni troškovnik propust 2123.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:47:39
Naziv: 3. Grafički prilozi propust 2123.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:48:40
Naziv: 4. Pregledna karta propust 2123.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2013. 14:49:22
Naziv: Pojašnjenje -Otvoreni postpak-Sanacija propusta 2...
Zadnja promjena: 10.5.2013. 9:39:09