Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0046560
Naziv Usluge CNC obrade za potrebe industrijskog istraživanja - I
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 45262670-8 Obrada metala
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 223.700,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.12.2019. 10:00
Datum objave 26.11.2019.
Datum slanja 25.11.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 13.03.2020. 12.03.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON-usluge CNC obrade.pdf
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:17
Naziv: Prilog 2.1 - Tehnicka specifikacija - Grupa 1.pdf
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:24
Naziv: Prilog 2.2 - Tehnicka specifikacija - Grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:27
Naziv: Prilog 2.3 - Tehnicka specifikacija - Grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:32
Naziv: Izjava o zastiti podataka.docx
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:39
Naziv: Prilog 4 - Ugovor o javnoj nabavi usluge-primjer.d...
Zadnja promjena: 25.11.2019. 10:52:47

ESPD - 1,2,3Povratak na vrh

Grupe 1,2,3Usluge CNC obrade za potrebe industrijskog istraživanja - I

Naziv: Grupe 1,2,3Usluge CNC obrade za potrebe industrij...
Zadnja promjena: 25.11.2019. 11:08:29

Troškovnik - Usluge izrade i CNC obrade medicinskih i kirurških alata i komponenataPovratak na vrh

Troškovnik - Usluge izrade i CNC obrade medicinskih i kirurških alata i komponenata

Naziv: Prilog 1.1. - Troskovnik grupa 1.xlsx
Zadnja promjena: 25.11.2019. 14:28:36

Troškovnik - Usluge precizne CNC obrade robotskih strojnih elemenataPovratak na vrh

Troškovnik - Usluge precizne CNC obrade robotskih strojnih elemenata

Naziv: Prilog 1.2. - Troskovnik grupa 2.xlsx
Zadnja promjena: 25.11.2019. 14:32:01

Troškovnik - Usluge CNC laserskog rezanjaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluge CNC laserskog rezanja

Naziv: Prilog 1.3. - Troskovnik grupa 3.xlsx
Zadnja promjena: 25.11.2019. 14:39:42

Odluke o odabiru - Usluge izrade i CNC obrade medicinskih i kirurških alata i komponenataPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 10022020104407.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:49:51

Odluke o odabiru - Usluge precizne CNC obrade robotskih strojnih elemenataPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 10022020104954.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:50:35

Odluke o odabiru - Usluge CNC laserskog rezanjaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 10022020105108.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:51:01

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 10022020131710.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:52:04

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Prilozi uz zapisnik ZRINSKI Grupa 1.zip
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:52:23

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 10022020131908.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:52:53

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Prilozi uz zapisnik DMB Grupa 2.zip
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:53:57

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 10022020131939.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:54:22

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Prilozi uz zapisnik DMB Grupa 3.zip
Zadnja promjena: 10.2.2020. 13:54:59

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 18.12.2019. 10:21:16