Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2013/S 003-0051962
Naziv izvođenje radova na horizontalnoj signalizaciji na županijskim i lokalnim cestama na području Županije
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233221-4 Radovi na ličenju oznaka na površini cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 280.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.4.2013. 10:00
Datum objave 10.6.2013.
Datum slanja 7.6.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 25.03.2013. 22.03.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija - horizontalna signalizacija.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2013. 14:04:52
Naziv: 1_TEHNIČKI OPIS-HORIZ.SIGN.-NATJEČAJ_2013.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2013. 14:05:31
Naziv: 2_SPECIFIKACIJA-HORIZ.SIG.-TENDER_2013.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2013. 14:06:51
Naziv: 3_TROŠKOVNIK-HORIZ.SIG.-TENDER_2013.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2013. 14:07:48
Naziv: 4_KZŽ_karta_ŽC,LC-A3-NN_44-12.jpg
Zadnja promjena: 22.3.2013. 14:09:58