Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor

Preuzimanje objave
Naručitelj LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Oznaka/broj 2013/S 006-0057205
Naziv Naknadni radovi Sanacije dijela obalnog zida u luci Pučišća, o. Brač
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45244000-9 Pomorski građevinski radovi
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 30.000,00
Datum objave 27.6.2013.
Datum slanja 26.6.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne